Dhamma Sebagai Pelindung
September 22, 2016 – 10:06 am | One Comment

Ceramah Dhamma Romo Cornelis Wowor MA. Vihara Pluit Dharmasukha September 2016
Kita sering mencari pelindung dalam hidup ini. Sebagai Buddhis kita sering membacakan paritta Tisarana atau paritta tiga perlindungan. Buddha, Dhamma dan Sangha sebagai pelindung …

Baca artikel pengantar dan Dengarkan Ceramah Selengkapnya »
Download Paritta

Silahkan mendengarkan dan mendownload Paritta-paritta Suci

dr. Krishnanda W. Mukti

Kumpulan Ceramah Dhamma dari Bp. dr. Krishnanda W. Mukti

Rudy Arijanto

Kumpulan Ceramah dari Bapak Rudy Arijanto

Suhu Xian Xing

Kumpulan Ceramah Dhamma dari Bhiksuni Xian Xing

Tan Chao Ming

Kumpulan Ceramah Dhamma dari Bp. Tan Chao Ming

Home » Archive by Month

Article Archive for November 2010

Kamma Niyama dan Etos Kerja
November 25, 2010 – 7:27 am | One Comment
Kamma Niyama dan Etos Kerja

Kamma Niyama dan Etos Kerja kedengarannya enggak nyambung. Sebenarnya tidak begitu juga. Dr. Krishnanda W Mukti dalam ceramah Dhamma nya mengulas Kamma sebagai perbuatan atau pekerjaan. Pekerjaan berhubungan dengan etos kerja.
Kamma Niyama atau hukum sebab …

Mereka Mempersembahkan Sesajian
November 16, 2010 – 11:10 am | 6 Comments
Mereka Mempersembahkan Sesajian

Mereka mempersembahkan sesajian disini dapat diartikan sebagai mempersembahkan perbuatan baik, Cinta kasih, pertolongan dan hal sejenisnya. Sesajian disini tidak semata-mata mempunyai pengertian ‘Sesajen’ seperti dalam pengertian umum.
Kata ‘Mereka Mempersembahkan Sesajian’ terdapat dalam Ratana Sutta bait …

Dunia Terbakar
November 9, 2010 – 10:59 am | One Comment
Dunia Terbakar

“Duhai para Bhikkhu, sesungguhnya dunia ini terbakar.” Demikian Buddha pernah berkata. Apa yang dimaksudkan Buddha dengan dunia yang terbakar? Dunia terbakar oleh api dendam dan kebencian.
Begitu hebatnya api kebencian dan dendam membakar kita semua, sehingga …

Untuk Apa Beragama (Buddha)?
November 2, 2010 – 8:27 pm | 7 Comments
Untuk Apa Beragama (Buddha)?

Dear Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih,
Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, untuk apa yah kita harus beragama? Kalau kita beragama Buddha pertanyaannya menjadi untuk apa beragama Buddha?
Kita semua yang hidup di negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, …